Przedmiotowy System Oceniania

 

PSO Fizyka  Kl 7, 2g, 3g
PSO Matematyka Kl 4, 5, 3g
Wymagania edukacyjne z Fizyki Kl 2g
Wymagania edukacyjne z Fizyki Kl 3g
Wymagania edukacyjne z Fizyki Kl 7
Wymagania edukacyjne z Matematyki  Kl 3g
Wymagania edukacyjne z Matematyki  Kl 4
Wymagania edukacyjne z Matematyki  Kl 5