Moje małe przedszkole

We wrześniu 2008 roku w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich został powołany Oddział Przedszkolny „Moje małe przedszkole” przy Szkole Podstawowej w Starej Prawdzie.

 Początkowo praca przedszkola odbywała się 4 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Mogły uczęszczać do niego dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Łącznie z przygotowania przedszkolnego podczas trwania projektu fundacji w latach 2005 – 2008 skorzystało: 30 dzieci.

Obecnie przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 (5 dni w tygodniu). Uczęszcza do niego 12 dzieci 4 i 5 letnich z obwodu szkoły. Ośrodek realizuje program wychowania przedszkolnego „Moje Przedszkole”, który dopuszczony został do użytku szkolnego przez Ministra do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów z zakresu wychowania przedszkolnego. Autorami programu są: Czesław Cyrański i Małgorzata Kwaśniewska Wydawnictwo Mac Edukacja Kielce. Program jest przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. W przedszkolu poruszane są zagadnienia z zakresu edukacji: matematycznej, plastycznej, muzycznej, przyrodniczej, ruchowej, polonistycznej, zdrowotnej.

Dzieci uczęszczające do przedszkola biorą czynny udział w życiu szkoły jak również uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych na jej terenie. W czasie trwania programu w przedszkolu odbyło się:

- 17 listopada miało miejsce spotkanie z rodzicami dzieci 5 – letnich mające na celu promocję przedszkola

- 6 grudnia spotkanie z Mikołajem, podczas którego dzieci otrzymały upominki;

- 19 grudnia spotkanie opłatkowe;

- 22 stycznia dzieci gościły w przedszkolu swoje babcie i dziadków. Przedszkolaki przygotowały dla nich drobne upominki oraz część artystyczną, natomiast mamy dzieci zajęły się poczęstunkiem.

31 grudnia 2008 roku zakończył się pierwszy etap realizacji programu. Od 1 stycznia 2009 realizowany jest kolejny program, który jest kontynuacją wcześniej podjętych założeń. W okresie tym planowane są między innymi następujące działania:

- wycieczka dzieci z rodzicami mająca na celu wspólną integrację;

- udział w przygotowaniach Dnia Matki

- zorganizowanie zabaw i gier z okazji Dnia Dziecka

 

 

 

 


.